กลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจําเทคโนโลยีIntel® Optane™และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

เอกสาร

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

000028273

05/01/2023

ข้อมูลด้านล่างนี้สามารถใช้เพื่อกําหนดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีIntel® Optane™ที่ตรงกับความต้องการและการใช้งานของคุณมากที่สุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Intel® Optane™ (PDF) PDF icon
ขนาด: 863 KB
วันที่: มิถุนายน 2021

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์หน่วยความจําและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล