วิธีการใช้และติดตั้งตัวให้บริการไดรฟ์ร้อนขนาด๒.๕นิ้วและเครื่องมือที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000028159

22/02/2019

สำรวจการเปรียบเทียบการติดตั้งระหว่างผู้ให้บริการไดรฟ์ร้อนขนาดมาตรฐาน๒.๕นิ้วและเครื่องมือที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีคำบรรยายวิดีโอในภาษาอื่นๆ:

คลิ กหรือภาษาสำหรับรายละเอียด:

จีน-ประยุกต์
จีน-ดั้งเดิม
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
สเปน