หน่วยความจำระบบสำหรับชุด Intel® NUC NUC8i3CYS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000028150

12/02/2020

ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ

  • Soldered ลง LPDDR4 ๒๔๐๐ MHz
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจำแบบไม่ใช่ ECC
  • หน่วยความจำแรงดันไฟฟ้าต่ำ๑.๒ V

ขนาดหน่วยความจำสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่น Intel® NUC

รุ่น NUCขนาดหน่วยความจำสูงสุด

NUC8i3CYSM
NUC8i3CYHJA

8 GB
NUC8i3CYSN
NUC8i3CYHFA
4 GB
หมาย เหตุไม่มีตัวเลือกในการอัปเกรดหน่วยความจำบน Intel เหล่านี้เนื่องจากหน่วยความจำถูกบัดกรี