การกำหนดค่ากล้องแบบหลายตัวสำหรับ Intel® RealSense™เซ็นเซอร์วัดความหนา D400 ซีรี่ส์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000028140

03/02/2020

Intel® RealSense™เอกสารไวท์เปเปอร์กล้องหลาย (PDF)PDF icon

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้ Intel® RealSense™กล้อง D400 ซีรี่ส์ในการกำหนดค่ากล้องหลายตัว มันจะสำรวจจำนวนของข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการถ่ายภาพความลึก3D และสี

ในขณะที่เขียนเอกสารนี้เวอร์ชั่นพิเศษของเฟิร์มแวร์, FW 5.9.14 และ Librealsense 2.13.0 หรือใหม่กว่าจำเป็นในการเปิดใช้งานการซิงค์ฮาร์ดแวร์

ชื่อไฟล์: RealSense_Multiple_Camera_WhitePaper. pdf
ขนาด: ๑.๑๗ MB
วันที่: กันยายน๒๐๑๘

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*