คู่มือการกำหนดค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ RAF1000JSP ของ Intel®การจัดเก็บข้อมูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000027986

10/05/2018

คู่มือการกำหนดค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ RAF1000JSP ของ Intel®การจัดเก็บข้อมูล

เอกสารนี้ให้แค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ Intel®อุปกรณ์เสริมและอะไหล่สำหรับตระกูล Intel® Storage System RAF1000 ตระกูล RAF1000 ที่จัดเก็บข้อมูลของ Intel คือโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล JBOF ขยายได้

                                     icon