ระบบการจัดเก็บข้อมูล®ของ Intel RAF1000JSP ระบบ TPS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027984

07/06/2018

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ (TPS) อธิบายถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆของตระกูลผลิตภัณฑ์ RAF1000JSP Storage of® Intel ระบบจัดเก็บข้อมูลนี้ 1U JBOD ที่รองรับความจุสูงสุด๓๒ฟอร์มแฟคเตอร์โซลิดสเตชันที่มีความจุสูงถึงไดรฟ์และสามารถรองรับการสื่อสารโดยตรงกับระบบโฮสต์ต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)PDF icon
ขนาด: ๓.๑๕ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*