แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจําIntel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027847

04/02/2022

แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มาพร้อมโซลูชันแบบบรรจุกล่องหน่วยความจํา Intel® Optane™ ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8 / โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8 และหน่วยความจําIntel® Optane™ (16 GB) และฮีทซิงค์พัดลม ซึ่งใช้สําหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Tower, Mini DT และ All-in-One) กลุ่มเป้าหมาย: Do-It-Yourself (DIY), ผู้ประกอบระบบ, ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)

แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจํา Intel® Optane™ จําเป็นต้องใช้เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 ที่รองรับหน่วยความจําIntel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® H310 ไม่รองรับหน่วยความจําIntel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 อื่นๆ รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7/i5 เจนเนอเรชั่น 8 หรือหน่วยความจํา Intel® Optane™ โปรดดู ARK:

 

ตารางที่ 1: การกําหนดค่าแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 (โซลูชันแบบบรรจุกล่อง)

ผลิตภัณฑ์หน่วย ประมวล ผลหน่วยความจําIntel® Optane™ฮีทซิงค์พัดลมID สินค้าคงคลัง
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7+8700 ชนิดบรรจุกล่องโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870016 GBE97379BO80684I78700
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i7+8700 (สําหรับจีน)โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870016 GBE97379BOC80684I78700
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8500โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-850016 GBE97379BO80684I58500
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8500 (สําหรับจีน)โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-850016 GBE97379BOC80684I58500
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8400โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-840016 GBE97379BO80684I58400
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8400 (สําหรับจีน)โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-840016 GBE97379BOC80684I58400

คำ ถาม:

โซลูชันแบบบรรจุกล่องของแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 มีอะไรบ้าง โซลูชันแบบบรรจุกล่องสําหรับแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ประกอบด้วยเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7/i5 เจนเนอเรชั่น 8 และหน่วยความจํา Intel® Optane™ (16 GB) และฮีทซิงค์พัดลม โปรดดูตารางที่ 1 สําหรับการกําหนดค่า
ชิปเซ็ตซีรีส์ที่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจําIntel® Optane™คืออะไร แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจํา Intel® Optane™ จําเป็นต้องใช้เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 ที่รองรับหน่วยความจําIntel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® H310 ไม่รองรับหน่วยความจําIntel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 อื่นๆ รองรับหน่วยความจําIntel® Optane™ สําหรับมาเธอร์บอร์ดที่เข้ากันได้ โปรดไปที่ Intel® Desktop Compatibility Tool.
นโยบายการรับประกันสําหรับโซลูชันแบบบรรจุกล่องสําหรับแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 คืออะไร แต่ละส่วนประกอบมีการรับประกันเฉพาะแต่ละส่วนประกอบ โปรเซสเซอร์ Intel® และฮีทซิงค์พัดลมมีการรับประกันแบบจํากัด 3 ปี และหมายถึง การรับประกันแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องสามปี. หน่วยความจํา Intel® Optane™ มีการรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปี และหมายถึง การรับประกันแบบจํากัดสําหรับไดร์ฟและโมดูล Intel® Solid State. ติดต่อ การสนับสนุนของ Intel สําหรับคําถามเพิ่มเติม

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจํา Intel® Optane™
คู่มือผู้ใช้สําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™
การรับประกันแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องสามปี
Intel® Desktop Compatibility Tool