แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027847

06/04/2023

แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีโซลูชันแบบบรรจุกล่องหน่วยความจํา Intel® Optane™ ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8 / โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8 และหน่วยความจํา Intel® Optane™ (16 GB) และฮีทซิงค์พัดลม ซึ่งใช้สําหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Tower, Mini DT และ All-in-One) กลุ่มเป้าหมาย: Do-It-Yourself (DIY), ผู้ประกอบระบบ, ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)

แพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจํา Intel® Optane™ จําเป็นต้องใช้เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 ที่รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® H310 ไม่รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 อื่นๆ รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7/i5 เจนเนอเรชั่น 8 หรือหน่วยความจํา Intel® Optane™ โปรดดู ARK:

ตารางที่ 1: การกําหนดค่าแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 (โซลูชันแบบบรรจุกล่อง)

ผลิตภัณฑ์ หน่วย ประมวล ผล หน่วยความจํา Intel® Optane™ ฮีทซิงค์พัดลม
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7+8700 ชนิดบรรจุกล่อง โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700 16 GB E97379
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i7+8700 (สําหรับจีน) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700 16 GB E97379
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8500 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500 16 GB E97379
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8500 (สําหรับจีน) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500 16 GB E97379
โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง Intel® Core™ i5+8400 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400 16 GB E97379
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8400 ชนิดบรรจุกล่อง (สําหรับจีน) โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400 16 GB E97379

คำ ถาม:

โซลูชันแบบบรรจุกล่องของแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 มีอะไรบ้าง โซลูชันแบบบรรจุกล่องสําหรับแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ประกอบด้วยเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7/i5 เจนเนอเรชั่น 8 และหน่วยความจํา Intel® Optane™ (16 GB) และฮีทซิงค์พัดลม โปรดดูตารางที่ 1 สําหรับการกําหนดค่า
ชิปเซ็ตซีรีส์ที่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีหน่วยความจํา Intel® Optane™+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มีแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 ที่มาพร้อมกับหน่วยความจํา Intel® Optane™ต้องใช้เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 ที่รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® H310 ไม่รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 อื่นๆ รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ สําหรับเมนบอร์ดที่เข้ากันได้ โปรดไปที่ Intel® Product Compatibility Tool
นโยบายการรับประกันสําหรับโซลูชันแบบบรรจุกล่องสําหรับแพลตฟอร์ม Intel® Core™ i5+/i7+ เจนเนอเรชั่น 8 คืออะไร แต่ละส่วนประกอบมีการรับประกันเฉพาะแต่ละส่วนประกอบ โปรเซสเซอร์ Intel® และฮีทซิงค์พัดลมมีการรับประกันแบบจํากัด 3 ปี และดูการรับประกันแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องสามปี หน่วยความจํา Intel® Optane™ มีการรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปี และหมายถึงการรับประกันแบบจํากัดสําหรับไดรฟ์และโมดูล Intel® Solid State ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Intel สําหรับคําถามเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจํา Intel® Optane™
คู่มือผู้ใช้สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™
การรับประกันแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องสามปี
Intel® Desktop Compatibility Tool