การติดตั้งไดรฟ์ M.2 NVMe* 80 มม. บนบอร์ด® Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000027813

08/06/2021

สิ่งที่ถูกต้องเมื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2 NVMe 80 มม. บนบอร์ด®เซิร์ฟเวอร์ Intel

ต้องระบุ:

  • AHCI Capable SATA Controller ถูกตั้งเป็น AHCI
  • โหมดบู๊ตตั้งค่าเป็น UEFI ใน BIOS

คาดว่ามีพฤติกรรมที่ไดรฟ์ NVMe ใดๆ เช่น ไดรฟ์ M.2 NVMe 80 มม. ไม่ปรากฏใน BIOS เป็นอุปกรณ์บูตจนกว่าคุณจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ ต้องบูตตัวติดตั้งระบบปฏิบัติการในโหมด UEFI การบูตใน UEFI ช่วยให้ตัวติดตั้งสามารถสร้างรายการในเมนูการบู๊ต UEFI และสร้างพาร์ติชันระบบ UEFI บนอุปกรณ์บูตที่มี Bootloaders ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเริ่มต้นระบบ

เมื่อเริ่มต้นระบบ ตัวจัดการการบูตจะค้นหาพาร์ติชันระบบ UEFI เพื่อค้นหาตัวโหลดบูตระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง จากนั้น Bootloader นี้จะดําเนินการเพื่อโหลดระบบปฏิบัติการ

หมาย เหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการแก้ไข BIOS ล่าสุดติดตั้งอยู่

หากไดรฟ์ไม่ปรากฏใน BIOS:

  1. ลองใช้ไดรฟ์ M.2 NVMe* 80 มม. อื่นเพื่อตัดปัญหาฮาร์ดแวร์
  2. ลองโหลดการตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS แนะนะน าให้สํารองข้อมูลในกรณีที่มีการกําหนดค่า RAID แบบออนบอร์ด
  3. เปลี่ยนบอร์ดเนื่องจากอาจเกิดจากความบกพร่องในบอร์ด
หมาย เหตุไม่มีไดรเวอร์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ลงในไดรฟ์ M.2 NVMe* ในระบบเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้