TA-๑๑๒๑: ข้อมูล FRU ที่ไม่ถูกต้องที่ได้รับการปรับตั้งบนโมดูล RAID®ของ Intel RMS3VC160

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000027743

16/08/2018

คำแนะนำทางเทคนิค๑๑๒๑ (PDF)PDF icon
Intel ได้ระบุว่าหมายเลขรุ่นที่โปรแกรมบนพื้นที่ FRU ของโมดูล Intel®แบบรวม RAID จะแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องตามที่เห็นจากเว็บคอนโซล BMC ของระบบ

หมายเลขรุ่นที่ไม่ถูกต้องนี้ยังอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์วางเมื่อดึงข้อมูล FRU ของคอนโทรลเลอร์โดยใช้ยูทิลิตี frusdr. efi โดยการเรียกใช้frusdr. efi/d FRU imbdevice 0A จากคอนโซล efi ของเซิร์ฟเวอร์

ขนาดไฟล์: ๔๙๗ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*