ID บทความ: 000027232 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/05/2023

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) บน Windows® 10 ขัดข้อง

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสําหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: บริการเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ไม่ทํางาน

คำอธิบาย

ข้อความปรากฏขึ้น : "... บริการไม่ทํางาน", เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)

วิธีแก้ไข

มีสองโซลูชันที่เป็นไปได้สําหรับปัญหานี้:

โซลูชันที่หนึ่ง – รีเซ็ตบริการ Intel® RST การเริ่มต้น

  1. บนคีย์บอร์ด ให้กดปุ่ม Windows + R ร่วมกันเพื่อเปิดกล่อง Run แล้วพิมพ์ services.msc ในกล่องแล้วกด Enter
  2. ในหน้าต่างใหม่ ให้ค้นหาและคลิกขวาที่ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid เลือก คุณสมบัติ
  3. เลือกแท็บ ทั่วไป แล้วตั้งค่าประเภทการเริ่มต้นเป็น อัตโนมัติ และคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า


โซลูชันที่สอง – อัปเดตไดรเวอร์ Intel® RST

ส่วนที่ 1: การถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Intel® RST ปัจจุบัน

  1. กดปุ่ม Windows + X
  2. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
  3. ค้นหาและขยายแคตตาล็อกดิสก์ไดรฟ์
  4. คลิกขวาที่ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid แล้วเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์

หมาย เหตุ

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามถอนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่าบริการ Intel® RST ทั้งหมดหยุดทํางานแล้วก่อนที่จะลองอีกครั้ง IAStorUI.exe, IAStorIcon.exe, IAStorDataMgrSvc.exe, iaStorA.sys, เกี่ยวข้องกับบริการตรวจสอบ Intel® RST

ส่วนที่ 2: การติดตั้งไดรเวอร์ Intel® RST ใหม่

หมาย เหตุ

หากคุณกําลังใช้ระบบของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เช่น แล็ปท็อปหรือพีซีสําเร็จรูป ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ RST ล่าสุดสําหรับระบบจากเว็บไซต์ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม
ผู้ผลิตระบบปรับแต่งไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel เป็นประจําเพื่อตอบสนองความต้องการของการออกแบบระบบที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้การอัปเดตไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel

  1. ไปที่ ศูนย์การดาวน์โหลดของ Intel และ ดาวน์โหลด เวอร์ชัน Intel® RST ล่าสุด
  2. ในหน้าเปิดต่อไปนี้ ให้ค้นหาและคลิก SetupRST.exe
  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ ดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ .exe เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้