เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์® Intel® แบบบรรจุกล่องที่ไม่มีIntel® Processor Graphics

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027144

31/03/2021

โปรเซสเซอร์ Intel® Core® บางรุ่นจะลงท้ายด้วยตัวอักษรFและโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรีส์ (หมายเลขโปรเซสเซอร์ที่ลงท้ายด้วยX)ไม่มีกราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel®

ตารางด้านล่างแสดงโปรเซสเซอร์Intel® Processor Graphicsที่คุณต้องการ

คุณอาจ ระบุโปรเซสเซอร์ Intel ของคุณก่อนที่จะค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณในรายการ

 

รายการโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์ที่ไม่มีIntel® Processor Graphics
หน่วย ประมวล ผลรหัสสั่งซื้อของกล่องปีเปิดตัวซ็อก เก็ต
i9-10980X1BX8069510980X1
BXC8069510980X1
2019LGA2066
i9-10900XBX8069510900X
BXC8069510900X
2019LGA2066
i9-10920XBX8069510920X
BXC8069510920X
2019LGA2066
i9-10940XBX8069510940X
BXC8069510940X
2019LGA2066
i9-9820XBX80673I99820X
BXC80673I99820X
2018LGA2066
i7-9800XBX80673I99800X
BXC80673I99800X
2018LGA2066
i9-9900X BX80673I99900X
BXC80673I99900X
2018LGA2016
i9-9920XBX80673I99920X
BXC80673I99920X
2018LGA2016
i9-9960XBX80673I99960X
BXC80673I99960X
2018LGA2016
i9-9980X1BX80673I99980X
BXC80673I99980X
2018LGA2016
i9-9940XBX80673I99940X
BXC80673I9940X
2018LGA2016
i9-7980X1BX80673I97980X
BXC80673I97980X
2017LGA2066
i9-7960XBX80673I97960X
BXC80673I97960X
2017LGA2066
i9-7940XBX80673I97940X
BXC80673I97940X
2017LGA2066
i9-7920XBX80673I97920X
BXC80673I97920X
2017LGA2066
i9-7900XBX80673I97900X
BXC80673I97900X
2017LGA2066
i7-7820XBX80673I77820X
BXC80673I77820X
2017LGA2066
i7-7800XBX80673I77800X
BXC80673I77800X
2017LGA2066
i7-7740XBX80677I77740X
BXC80673I77800X
2017LGA 2066
i5-7640XBX80677I57640X
BXC80677I57640X
2017LGA2066
i7-5960XBX80648I75960X
BXC80648I75960X
2014LGA2011-V3
i7-5930KBX80648I75930K2014LGA2011-V3
i7-5820KBX80648I75820K
BXC80648I75820K
2014LGA2011-V3
รายการโปรเซสเซอร์Intel® Core™รุ่นที่ไม่มีIntel® Processor Graphics
หน่วย ประมวล ผลรหัสสั่งซื้อของกล่องปีเปิดตัวซ็อก เก็ต
i9-11900KF

BX8070811900KF

BXC8070811900KF

2021LGA1200
i9-11900F

BX8070811900F

BXC8070811900F

2021LGA1200
i7-11700KF

BX8070811700KF

BXC8070811700KF

2021LGA1200
i7-11700F

BX8070811700F

BXC8070811700F

2021LGA1200
i5-11600KF

BX8070811600KF

BXC8070811600KF

2021LGA1200
i5-11400F

BX8070811400F

BXC8070811400F

2021LGA1200
i9-10900KFBX8070110900KF
BXC8070110900KF
2020LGA1200
i9-10900FBX8070110900F
BXC8070110900F
2020LGA1200
i7-10700KFBX8070110700KF
BXC8070110700KF
2020LGA1200
i7-10700FBX8070110700F
BXC8070110700KF
2020LGA1200
i5-10600KFBX8070110600KF
BXC8070110600KF
2020LGA1200
i5-10400FBX8070110600F
BXC8070110600F
2020LGA1200
i7-9700FBX80684i79700F
BXC80684i79700F
2019LGA1151
i5-9500FBX80684i59500F
BXC80684i59500F
2019LGA1151
i3-9100FBX80684i39100F
BXC80684i39100F
2019LGA1151
i9-9900KFBX80684I99900KF
BXC80684I9990KF
2019LGA1151
i7-9700KFBX80684I79700KF
BXC80684I7970KF
2019LGA1151
i5-9600KFBX80684I59600KF
BXC80684I5960KF
2019LGA1151
i5-9400FBX80684I59400F
BXC80684I59400F
2019LGA1151
i3-9350KFBX80684i39350KF
BXC80684i3935KF
2019LGA1151