เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องที่ไม่มีIntel® Processor Graphics

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027144

04/01/2023

โปรเซสเซอร์ Intel® Core® ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร F (เริ่มต้นด้วยเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 9)  และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรีส์ (หมายเลขโปรเซสเซอร์ที่ลงท้ายด้วย X) ไม่มี กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel®

ตารางด้านล่างแสดงโปรเซสเซอร์ที่ไม่มีIntel® Processor Graphics

คุณสามารถ ระบุโปรเซสเซอร์ Intel ของคุณก่อนที่จะค้นหาโปรเซสเซอร์ ของคุณในรายการ

 

รายชื่อโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์ ที่ไม่มีIntel® Processor Graphics
หน่วย ประมวล ผลรหัสการสั่งซื้อแบบ Boxปีเปิดตัวซ็อก เก็ต
i9-10980XEBX8069510980XE
BXC8069510980XE
2019LGA2066
i9-10900XBX8069510900X
BXC8069510900X
2019LGA2066
i9-10920XBX8069510920X
BXC8069510920X
2019LGA2066
i9-10940XBX8069510940X
BXC8069510940X
2019LGA2066
i9-9820XBX80673I99820X
BXC80673I99820X
2018LGA2066
i7-9800XBX80673I99800X
BXC80673I99800X
2018LGA2066
i9-9900X BX80673I99900X
BXC80673I99900X
2018LGA2016
i9-9920XBX80673I99920X
BXC80673I99920X
2018LGA2016
i9-9960XBX80673I99960X
BXC80673I99960X
2018LGA2016
i9-9980XEBX80673I99980X
BXC80673I99980X
2018LGA2016
i9-9940XBX80673I99940X
BXC80673I99940X
2018LGA2016
i9-7980XEBX80673I97980X
BXC80673I97980X
2017LGA2066
i9-7960XBX80673I97960X
BXC80673I97960X
2017LGA2066
i9-7940XBX80673I97940X
BXC80673I97940X
2017LGA2066
i9-7920XBX80673I97920X
BXC80673I97920X
2017LGA2066
i9-7900XBX80673I97900X
BXC80673I97900X
2017LGA2066
i7-7820XBX80673I77820X
BXC80673I77820X
2017LGA2066
i7-7800XBX80673I77800X
BXC80673I77800X
2017LGA2066
i7-7740XBX80677I7740X
BXC80673I77800X
2017LGA 2066
i5-7640XBX80677I57640X
BXC80677I57640X
2017LGA2066
i7-5960XBX80648I75960X
BXC80648I75960X
2014LGA2011-V3
i7-5930KBX80648I75930K2014LGA2011-V3
i7-5820KBX80648I75820K
BXC80648I75820K
2014LGA2011-V3
รายชื่อโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ที่ไม่มีIntel® Processor Graphics
หน่วย ประมวล ผลรหัสการสั่งซื้อแบบ Boxปีเปิดตัวซ็อก เก็ต
i9-13900KFBX8071513900KF
BXC8071513900KF
2022LGA1700
i9-13900FBX8071513900F
BXC8071513900F
2023LGA1700
i7-13700KFBX8071513700KF
BXC8071513700KF
2022LGA1700
i7-13700FBX8071513700F
BXC8071513700F
2023LGA1700
i5-13600KFBX8071513600KF
BXC8071513600KF
2022LGA1700
i5-13400FBX8071513400F
BXC8071513400F
2023LGA1700
i3-13100FBX8071513100F
BXC8071513100F
2023LGA1700
i9-12900KFBX8071512900KF
BXC8071512900KF
2021LGA1700
i9-12900FBX8071512900F
BXC8071512900F
2022LGA1700
i7-12700KFBX8071512700KF
BXC8071512700KF
2021LGA1700
i7-12700FBX8071512700F
BXC8071512700F
2022LGA1700
i5-12600KFBX8071512600KF
BXC8071512600KF
2021LGA1700
i5-12400FBX8071512400F
BXC8071512400F
2022LGA1700
i3-12100FBX8071512100F
BXC8071512100F
2022LGA1700
i9-11900KFBX8070811900KF
BXC8070811900KF
2021LGA1200
i9-11900FBX8070811900F
BXC8070811900F
2021LGA1200
i7-11700KFBX8070811700KF
BXC8070811700KF
2021LGA1200
i7-11700FBX8070811700F
BXC8070811700F
2021LGA1200
i5-11600KFBX8070811600KF
BXC8070811600KF
2021LGA1200
i5-11400FBX8070811400F
BXC8070811400F
2021LGA1200
i9-10900KFBX8070110900KF
BXC8070110900KF
2020LGA1200
i9-10900FBX8070110900F
BXC8070110900F
2020LGA1200
i7-10700KFBX8070110700KF
BXC8070110700KF
2020LGA1200
i7-10700FBX8070110700F
BXC8070110700KF
2020LGA1200
i5-10600KFBX8070110600KF
BXC8070110600KF
2020LGA1200
i5-10400FBX8070110600F
BXC8070110600F
2020LGA1200
i7-9700FBX80684i79700F
BXC80684i79700F
2019LGA1151
i5-9500FBX80684i59500F
BXC80684i59500F
2019LGA1151
i3-9100FBX80684i39100F
BXC80684i39100F
2019LGA1151
i9-9900KFBX80684I99900KF
BXC80684I9990KF
2019LGA1151
i7-9700KFBX80684I79700KF
BXC80684I7970KF
2019LGA1151
i5-9600KFBX80684I59600KF
BXC80684I5960KF
2019LGA1151
i5-9400FBX80684I59400F
BXC80684I59400F
2019LGA1151
i3-9350KFBX80684i39350KF
BXC80684i3935KF
2019LGA1151