คู่มือการติดตั้งและบริการสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2600SR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026929

12/03/2018

คู่มือการติดตั้งและบริการ (PDF) PDF icon
เอกสารนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้รวมระบบและผู้ให้บริการช่างเทคนิคที่รับผิดชอบ:
  • การตั้งค่าระบบ
  • การอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์และระบบ
  • ซ่อม แซม

ขนาด: ๕.๔๓ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล R2600SR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®