เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026756

14/04/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE ของคุณ