เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i7DNKE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026755

16/05/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i7DNKE ของคุณ