ติดตั้งไดรเวอร์ Windows® 10 UWP สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ D400

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026698

13/05/2020

ติดตั้งไดรเวอร์แพลตฟอร์ม Windows สากล (UWP) สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ D400

ติดตั้งไดรเวอร์ UWP

  1. ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ uwp สำหรับ Windows®10
  2. เปิดเครื่องรูดไฟล์ซิป
  3. คลิกขวาที่ RS400Camera เพื่อติดตั้ง
  4. คลิก ใช่ หรือ ถัดไป ในกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ทั้งหมด

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ตรวจสอบการติดตั้ง

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ตัวจัดการอุปกรณ์จะแสดงรายการต่อไปนี้:1

กล้อง

มองหาโมดูล Intel® RealSense™สำหรับกล้องของคุณ (รายการด้านล่างสำหรับกล้อง Intel® RealSense™ D435):

  • Intel® RealSense™๔๓๕ที่มีความลึกของโมดูล RGB
  • Intel® RealSense™๔๓๕พร้อม RGB โมดูล RGB
location of module
1.6รายการที่เห็นเมื่อเชื่อมต่อ Intel® RealSense™ D435 กล้อง

ไดรเวอร์ UWP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และพัฒนาแอพพลิเคชั่น Windows * UWP สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ D400

หมาย เหตุ

ไดรเวอร์ UWP เป็นอิสระจาก INTEL® REALSENSE™ SDK ๒.๐ แอพที่ถูกเขียนสำหรับ SDK ไม่ได้ใช้ไดรเวอร์ UWP