หมายเลขโทรศัพท์สนับสนุนสําหรับ Intel® Solid State Drive และโมดูล

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000026429

12/08/2021

สําหรับไดรฟ์ Intel® Solid-State และโมดูลการรับประกันบริการหรือการสนับสนุนทางเทคนิค ให้ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ตามตําแหน่งที่ตั้งของคุณ:

การสนับสนุนอื่นๆ (แชท ชุมชน โซเชียลมีเดีย) จะมีอยู่ใน ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์