หมายเลขโทรศัพท์การสนับสนุนสําหรับไดรฟ์และโมดูล Intel® Solid State

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000026429

05/01/2023

สําหรับบริการการรับประกันหรือการสนับสนุนทางเทคนิคของไดรฟ์และโมดูล Intel® Solid State ให้ใช้แหล่งข้อมูลตามตําแหน่งของคุณ:

ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ (แชท ชุมชน โซเชียลมีเดีย) มีอยู่ใน ฝ่ายสนับสนุนติดต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์