เกิดข้อผิดพลาดเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite®บน Intel® NUC

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000026388

13/11/2019

คุณเห็นอะไรบ้าง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณลองติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite®บน Intel® NUC NUC7i5DNKE และ NUC7i5DNHE: 

แอปพลิเคชัน Intel Unite®ไม่สามารถทำงานบนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้ได้ ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แอปพลิเคชัน Intel Unite®จะไม่ออก - ID666666

ทำไมคุณถึงเห็นมันได้หรือไม่

หน่วยแรกๆของ Intel®เหล่านี้ไม่มีสตริงที่ Intel Unite®ที่จำเป็นสำหรับแอพพลิเคชั่นในการติดตั้ง

วิธีการแก้ไข

อัปเดต BIOS เป็น เวอร์ชั่น0031หรือใหม่กว่า จากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชัน Intel Unite