ข้อผิดพลาดเมื่อติดตั้งแอป Intel Unite® บน Intel® NUC

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000026388

16/05/2023

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลองติดตั้งแอป Intel Unite® บนชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE และ NUC7i5DNHE:

ไม่สามารถเรียกใช้แอป Intel Unite® บนการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้ได้ ตรวจสอบกับผู้จําหน่ายแพลตฟอร์มของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม แอพ Intel Unite® จะไม่ออก - ID66666

ทําไมคุณถึงเห็น

หน่วยแรกของ Intel® NUC เหล่านี้ไม่มีสตริง Intel Unite®ที่จําเป็นสําหรับแอปพลิเคชันในการติดตั้ง

วิธีแก้ไข

อัปเดต BIOS เป็น เวอร์ชัน 0031 หรือใหม่กว่า แล้วติดตั้งแอป Intel Unite