เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Enthusiast NUC7i7BNKQ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026289

25/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Home ซึ่งเป็น Mini PC พร้อม Windows® 10* - NUC7i7BNKQ