เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 NUC7i7BNKQ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026289

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC 7 Home, mini PC ที่มี Windows® 10 * NUC7i7BNKQ