เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Home NUC7i5BNKP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026288

25/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Home ซึ่งเป็น Mini PC พร้อม Windows® 10 - NUC7i5BNKP