คู่มือการเชื่อมต่อแบบไร้สายของ sennheiser TeamConnect * สำหรับแอปพลิเคชัน Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026115

22/06/2018

Intel Unite®ปลั๊กอินสำหรับการติดตั้งและคู่มือผู้ใช้งาน * แบบไร้สาย TeamConnect TeamConnect * (PDF) PDF icon
คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมของปลั๊กอินและการใช้งาน
  • คำแนะนำสำหรับการปรับใช้และการกำหนดค่าบนเครือข่ายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาดไฟล์: ๖๑๐ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel Unite®แอพพลิเคชั่นปลั๊กอิน