คู่มือการเชื่อมต่อปลั๊ก VDO360 CompassX * สำหรับแอปพลิเคชัน Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026111

22/04/2019

Intel Unite®ปลั๊กอินสำหรับการติดตั้ง VDO360 CompassX * และคู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมของปลั๊กอินและการใช้งาน
  • คำแนะนำสำหรับการปรับใช้และการกำหนดค่าบนเครือข่ายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาดไฟล์: ๖๗๕ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การดาวน์โหลด Intel Unite®ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน