ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-fi กับ Intel® Compute Stick STK1AW32SC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000026089

13/11/2019

คุณเห็นอะไรบ้าง

ปัญหาเครือข่ายไร้สายเช่นสัญญาณที่ไม่ดีและการลดสัญญาณแบบสุ่มบน Intel® STK1AW32SC ที่ใช้ในการประมวลผลและ STK1A32SC

วิธีการแก้ไข

อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชั่น๐๐๓๗หรือใหม่กว่า