คู่มือการประเมินสําหรับ Client Intel® Optane™ SSD

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000025989

03/03/2022

การวัดประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ NAND ไม่ได้ให้ภาพประสิทธิภาพเต็มรูปแบบสําหรับ sSD Intel® Optane™ เมื่อประเมินประสิทธิภาพของ Client Intel® Optane™ SSD โปรดดูข้อควรพิจารณาในคู่มือการประเมิน

ไคลเอนต์ Intel® Optane™ SSD (PDF) PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel®_Optane™ _SSD_EvalGuide.PDF
ขนาด: 1.33 MB
วันที่: มกราคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 002

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*