ระบบปฏิบัติการที่รองรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000025890

19/03/2021

หมาย เหตุแม้ว่าหน้านี้จะกล่าวถึงอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่รองรับในปัจจุบัน คุณอาจมีอแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่เลิกการผลิต โปรดดูหน้านี้เพื่อตรวจสอบว่า อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ของคุณเลิกแล้วหรือไม่

ตารางเหล่านี้แสดงรายการอแดปเตอร์ Intel® Ethernet และระบบปฏิบัติการ (OS) ที่รองรับรุ่นที่มีร้านค้าปลีกอยู่ ดูลิงก์ด้านล่างเพื่อดูไดรเวอร์ล่าสุด

หมาย เหตุ

ไดรเวอร์บางตัวอาจไม่ได้รับการอัปเดตในทุกรีลีส

การรองรับ Windows* กับอแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 800

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows* รุ่น 32 บิตWindows* รุ่น 64 บิต
788.11072008
R2
820128.12012
R2
1020162019
E810-CQDA2ICEA-----------ใช่ใช่
E810-XXVDA2
E810-XXVDA4
ICEA-----------ใช่ใช่
E810-CQDA2 for OCP 3.0ICEA-----------ใช่ใช่
E810-XXVDA2 for OCP 3.0ICEA-----------ใช่ใช่

 

การรองรับโอเพนซอร์ส®อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Series 800

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7.x/8.0
SLES
11.x
SLES
12.x
SLES
15.x
Ubuntu*
14.x LTS
Ubuntu*
16.x LTS
Ubuntu*
18.x LTS
11.x/12.x
E810-CQDA2น้ำ แข็ง-ใช่-ใช่ใช่-ใช่1ใช่ใช่
E810-XXVDA2
E810-XXVDA4
น้ำ แข็ง-ใช่-ใช่ใช่-ใช่1ใช่ใช่
E810-CQDA2 for OCP 3.0น้ำ แข็ง-ใช่-ใช่ใช่-ใช่1ใช่ใช่
E810-XXVDA2 for OCP 3.0น้ำ แข็ง-ใช่-ใช่ใช่-ใช่1ใช่ใช่

 

การรองรับ Windows* กับอแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows* รุ่น 32 บิตWindows* รุ่น 64 บิต
788.11072008
R2
820128.12012
R2
1020162019
X710-T2L
X710-T4L
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
X722-DA2
X722-DA4
I40EB----ใช่3ใช่3--ใช่1ใช่1ใช่ใช่ใช่
XXV710-DA1
XXV710-DA2
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
X710-DA2
X710-DA4
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
XL710-QDA1
XL710-QDA2
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
X710-T4I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
X710-T2L for OCP 3.0
X710-T4L for OCP 3.0
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
XXV710-DA1 กับ OCP
XXV710-DA2 กับ OCP
I40EA-------ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
X710-DA2 กับ OCPI40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
XL710-QDA1 กับ OCPI40EA-------------
X710-DA2 for OCPv3
X710-DA4 for OCPv3
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่

 

การรองรับโอเพนซอร์ส®อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Series 700

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7.x/8.0
SLES
11.x
SLES
12.x
SLES
15.x
Ubuntu*
14.x LTS
Ubuntu*
16.x LTS
Ubuntu*
18.x LTS
10.x/11.x/12.x
X710-T2L
X710-T4L
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X722-DA2
X722-DA4
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
XXV710-DA1
XXV710-DA2
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X710-DA2
X710-DA4
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
XL710-QDA1
XL710-QDA2
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X710-T4i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X710-T2L for OCP 3.0
X710-T4L for OCP 3.0
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
XXV710-DA1 กับ OCP
XXV710-DA2 กับ OCP
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X710-DA2 กับ OCPi40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
XL710-QDA1 กับ OCPi40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X710-DA2 for OCPv3
X710-DA4 for OCPv3
i40sใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

 

การรองรับ Windows* กับอแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 500

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows* รุ่น 32 บิตWindows* รุ่น 64 บิต
788.11072008
R2
820128.12012
R2
1020162019
X550-T1
X550-T2
IXS----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
X540-T1
X540-T2
IXT----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
X520-DA2IXN----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
X520-SR1
X520-SR2
IXN----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
X520-LR1IXN----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
X520-DA1 กับ OCP
X520-DA2 กับ OCP
IXN----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่

 

การรองรับโอเพนซอร์ส®อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Series 500

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7.x/8.0
SLES
11.x
SLES
12.x
SLES
15.x
Ubuntu*
14.x LTS
Ubuntu*
16.x LTS
Ubuntu*
18.x LTS
10.x/11.x/12.x
X550-T1
X550-T2
ixgbsใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X540-T1
X540-T2
ixgbsใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X520-DA2ixgbsใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X520-SR1
X520-SR2
ixgbsใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X520-LR1ixgbsใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X520-DA1 กับ OCP
X520-DA2 กับ OCP
ixgbsใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

 

การรองรับ Windows* กับอแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbA

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows* รุ่น 32 บิตWindows* รุ่น 64 บิต
788.11072008
R2
820128.12012
R2
1020162019
I210-T1E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I350-T4E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I350-T4 for OCPv3E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I350-T2E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I350-F2E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I350-F4E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I340-F4E1Rใช่3ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3ในกล่อง
เท่า นั้น
ใช่2ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
I340-T4E1Rใช่3ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3ในกล่อง
เท่า นั้น
ใช่2ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สของอแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbA

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7.x/8.0
SLES
11.x
SLES
12.x
SLES
15.x
Ubuntu*
14.x LTS
Ubuntu*
16.x LTS
Ubuntu*
18.x LTS
10.x/11.x/12.x
I210-T1iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I350-T4iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I350-T4 for OCPv3iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I350-T2iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I350-F2iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I350-F4iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I340-F4iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I340-T4iGBใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

 

การรองรับ Windows* กับ 1 Gb1 for Desktop

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows* รุ่น 32 บิตWindows* รุ่น 64 บิต
788.1107ปี 2008 R2820128.12012 R21020162019
Intel® Gigabit CT
อะแดปเตอร์เดสก์ทอป
E1Qใช่3ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น
ในกล่อง
เท่า นั้น

 

การสนับสนุนโอเพนซอร์สของ 1 Gb1 for Desktop

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7.x/8.0
SLES
11.x
SLES
12.x
SLES
15.x
Ubuntu*
14.x LTS
Ubuntu*
16.x LTS
Ubuntu*
18.x LTS
10.x/11.x/12.x
Intel® Gigabit CT
อะแดปเตอร์เดสก์ทอป
E1000 eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

เชิงอรรถ: ใช่ หมายถึงรองรับอย่างเต็มที่โดยมีข้อยกเว้นที่ระบุ

1ไม่มีการร้องขอการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่จะรองรับ
2การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อปัญหาซอฟต์แวร์ที่วิกฤติเท่านั้น (ไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์การปรับแต่งซอฟต์แวร์ทั่วไปหรือซอฟต์แวร์รีลีสทั่วไป)
3การเปิดตัว SW ขั้นสุดท้ายถูกโพสต์ไปยังเว็บเพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดหากต้องใช้

การสนับสนุนในกล่อง

  • การอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ไม่ได้วางแผนไว้ใช้อะแดปเตอร์ที่รองรับเฉพาะในกล่องเท่านั้น อะแดปเตอร์เหล่านี้ไม่สามารถอัปเดตโดยใช้วิธีการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้
  • Intel® PROSet for Windows* Device Manager และไดรเวอร์ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) เพื่อ Teaming และ VLANS จะไม่รวมอยู่ในการสนับสนุนในกล่อง
  • หากต้องการเพิ่มอะแดปเตอร์ที่รองรับในกล่องให้กับทีมโดยใช้ Teaming (MVT) ที่มีผู้ขายหลายราย โปรดดู คู่มือผู้ใช้

 

หมาย เหตุ

ไปที่ ศูนย์ดาวน์โหลด ของไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดในไฟล์ .zip ขนาดใหญ่

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Intel® Ethernet Controllers (LOM)
ความเข้ากันได้® Intel® Ethernet กับ VMware*
รายการอแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่รองรับ
รายการอแดปเตอร์ Intel® Ethernet ที่เลิกการผลิต