ช่องโหว่โปรโตคอล Intel® Wi-Fi Protected Access II (WPA2) (INTEL-SA-00101)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025889

28/10/2021

เราได้รับแจ้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (ICASI) และ CERT CC ของช่องโหว่มาตรฐานของโปรโตคอล Wi-Fi Protected Access II (WPA2) ที่ระบุ Intel เป็นสมาชิก ICASI Charter และเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูลร่วมของปัญหานี้ เรากําลังทํางานร่วมกับลูกค้าและผู้ผลิตระบบเพื่อปรับใช้และตรวจสอบเฟิร์มแวร์และการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จัดการกับช่องโหว่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับช่องโหว่นี้: INTEL-SA-00101

ไดรเวอร์ Wi-Fi ที่อัปเดตมีให้สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Dual Band Wireless-AC อย่าลืมดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ ซึ่งได้ระบุช่องโหว่ของโปรโตคอล WPA2 ส่งผลต่อIntel® Active Management Technology (Intel® AMT)

สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® Centrino® รุ่นเก่า การ ปิดใช้งานฟังก์ชัน Wake-on-Wireless-LAN (WoWLAN) ถือเป็นการลดผลกระทบที่เหมาะสมต่อ CVE-2017-13080 และ CVE-2017-13081

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อส่งคําขอรับบริการแบบออนไลน์