เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Home NUC7i5BNHXF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025810

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC 7 Home, mini PC ที่มี Windows® 10 * NUC7i5BNHXF