เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 7 Home NUC7i3BNHXF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025809

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC 7 Home NUC7i3BNHXF ของคุณ