ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับกล้อง Intel® RealSense™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025684

31/10/2018

แผ่นข้อมูลสำหรับแต่ละกล้อง Intel® RealSense™มีข้อมูลกฎระเบียบทั้งหมดสำหรับกล้องเฉพาะ
ข้อมูลนี้ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการด้านล่าง

หมายเลขทะเบียนองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา:

  • EU RoHS 2
  • CFR
  • EN/IEC
  • Ul
  • USB-IF

เอกสารข้อมูลที่มีอยู่ในข้อมูลด้านกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™