การสตรีมเสียงที่รองรับในการกําหนดค่าจอแสดงผลแบบหลายหน้าจอ

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025674

25/08/2022

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงจํานวนการรองรับสตรีมเสียงบนระบบเสียงในตัวของแต่ละตระกูลโปรเซสเซอร์ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์รุ่นของคุณ คุณสามารถระบุโปรเซสเซอร์ Intel® หรือระบุเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ของคุณได้

ตระกูลโปรเซสเซอร์รองรับการสตรีมเสียง
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7การสตรีมเสียงความละเอียดสูงสามพอร์ตบนพอร์ตดิจิทัล 3 พอร์ตพร้อมกัน
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6การสตรีมเสียงความละเอียดสูงสามพอร์ตบนพอร์ตดิจิทัล 3 พอร์ตพร้อมกัน
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5การสตรีมเสียงความละเอียดสูงสองพอร์ตบนพอร์ตดิจิทัล 2 พอร์ตพร้อมกัน
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 4การสตรีมเสียงความละเอียดสูงสองพอร์ตบนพอร์ตดิจิทัล 2 พอร์ตพร้อมกัน
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 3 พร้อมด้วยชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 7รองรับการสตรีมเสียงพร้อมกันสามชุดด้วยระบบเสียงระดับพรีเมียมเพียงเครื่องเดียว
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 3 พร้อมด้วยชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 6รองรับการสตรีมเสียงพร้อมกันสองชุดด้วยระบบเสียงระดับพรีเมียมเพียงเครื่องเดียว
หมาย เหตุการกําหนดค่าโคลนรองรับการสตรีมเสียงเพียงหนึ่งสตรีมที่เล่นบนจอภาพเดียวเท่านั้น