ระบุอะแดปเตอร์Intel® Wireless Gigabitและหมายเลขเวอร์ชันของไดรเวอร์

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000025628

26/03/2021

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อระบุอะแดปเตอร์Intel® Wireless Gigabitและไดรเวอร์ของคุณ

หมาย เหตุอะแดปเตอร์Intel® Wireless Gigabitอาจมีชื่ออะแดปเตอร์ที่แตกต่างไปของส่วนประกอบ Wi-Fi และ Bluetooth

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม User-added image ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. เลือกตัวจัดการอุปกรณ์
  User-added image

 3. เลือกIntel® Wireless Gigabitทั้งหมดเพื่อขยายส่วนและอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel จะปรากฏอยู่ในรายการ ตัวอย่างเช่น: Intel® Wireless Gigabit 18260 Device Driver
  User-added image

 4. เลือกและดับเบิลคลิกที่Intel® Wireless Gigabit 18260 DeviceDriver เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม หมายเลขเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wireless Gigabit จะปรากฏ อยู่ในฟิลด์ เวอร์ชั่น ของไดรเวอร์
  User-added image
 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม win 8.1 icon ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. เลือกตัวจัดการอุปกรณ์
  device manager

 3. เลือกIntel® Wireless Gigabitทั้งหมดเพื่อขยายส่วนและอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel จะปรากฏอยู่ในรายการ ตัวอย่างเช่น: Intel® Wireless Gigabit 18260 Device Driver
  User-added image

 4. เลือกและดับเบิลคลิกที่Intel® Wireless Gigabit 18260 DeviceDriver เลือก แท็บ โปรแกรมควบคุม และหมายเลขเวอร์ชันของไดรเวอร์ Wireless Gigabit จะแสดง ไว้ในบรรทัด รุ่นของ ไดรเวอร์
  User-added image
 1. คลิกปุ่มเริ่ม User-added image ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ และเลือก จัดการ
  User-added image

 3. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
  User-added image

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือก Intel® Wireless Gigabitไดรเวอร์เพื่อขยายส่วนและอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel จะปรากฏอยู่ในรายการ ตัวอย่างเช่น: Intel® Wireless Gigabit 18260 Device Driver
  User-added image

 5. เลือกและดับเบิลคลิกที่Intel® Wireless Gigabit 18260 DeviceDriver เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม หมายเลขเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wireless Gigabit จะปรากฏ อยู่ในฟิลด์ เวอร์ชั่น ของไดรเวอร์
  User-added image

 6. ขณะนี้คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wireless Gigabit ที่ติดตั้งไว้ปัจจุบันแล้ว ให้ติดต่อ ผู้ผลิต Wireless Docking เพื่อขอไดรเวอร์ที่ถูกต้อง
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ชื่ออะแดปเตอร์ที่แตกต่างกันในตัวจัดการอุปกรณ์Intel® Wireless Gigabitบาง
การติดตั้งIntel® Wireless Dock Manager
ถามที่พบบ่อยIntel® WiGig