คําแนะนําสําหรับ Windows® 10 สําหรับชุด Intel® NUC และ Intel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025593

25/01/2024

หัว ข้อ บทความอ้างอิง
วิธีเปิดใช้งาน Windows ใน Intel® NUC ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows* ได้หลังจากการติดตั้ง
ไม่พบหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows* วิธีค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC
วิธีติดตั้ง Windows 10* เวอร์ชันใหม่ จําเป็นต้องติดตั้ง Windows® 10 ใหม่บน Intel® NUC
วิธีอัปเกรดเป็น Windows 10 Pro* อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro
วิธีการสํารองข้อมูลและกู้คืนไฟล์ Windows 10* การสํารองและกู้คืนใน Windows 10
ต้องการถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows ไปยัง Intel NUC ใหม่ วิธีการถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows ไปยัง Intel® NUC ใหม่
การรับข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows* 10 Pro 0xC004F034 วิธีเปิดใช้งาน Windows 10 Pro ด้วยรหัสข้อผิดพลาด: 0xC004F034
การรับข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows* 10 Pro 0x803F7001 วิธีเปิดใช้งาน Windows 10 Pro ด้วยรหัสข้อผิดพลาด: 0x803F7001