เคล็ดลับ® Windows® 10 ของ Intel® NUC และIntel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025593

22/07/2021

หัว ข้อบทความอ้างอิง
วิธีเปิดใช้งาน Windows ใน Intel® NUCไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows* หลังจากการติดตั้ง
ไม่พบรหัสผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows*วิธีค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows® 10 ของ Intel® NUC
วิธีติดตั้ง Windows 10* เวอร์ชันใหม่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่® 10 ใน Intel® NUC
วิธีอัปเกรดเป็น Windows 10 Pro*อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro
วิธีสํารองและกู้คืนไฟล์ Windows 10*การสํารองข้อมูลและคืนค่าใน Windows 10
ต้องถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows ไปยัง Intel NUC ใหม่วิธีถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows ไปยัง Intel® NUC ใหม่