การกำหนดค่า Intel® AMT บน Intel® Compute Stick STK2MV64CC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025538

14/02/2020

การกำหนดค่า Intel® AMT บน INTEL® COMPUTE STICK STK2MV64CC (PDF)PDF icon

คู่มือนี้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่า Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) บน Intel® Compute Stick STK2MV64CC โดยใช้เฉพาะ WLAN

ชื่อไฟล์: Compute_Stick_AMT_Config. pdf
ขนาด: ๑.๗๒ MB
วันที่: กันยายน๒๐๑๗

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*