เริ่มต้นใช้งาน ชุด Intel® NUC NUC7i3DNHE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025269

16/05/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i3DNHE ของคุณ