เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i3DNKE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025268

06/06/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i3DNKE ของคุณ