เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025266

19/05/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE ของคุณ