การประกาศวัสดุ RoHS สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับ Movidius™ติดประมวลผลของระบบประสาท

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025171

31/01/2020

ไต้หวันประกาศการปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHS (PDF)PDF icon

เอกสารฉบับนี้คือการประกาศของ Intel of ตามความเป็นไปได้ที่ระบุ RoHS สำหรับ Movidius™ติดประมวลผลของระบบประสาท

ขนาดไฟล์:๙๗ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๗
ฉบับปรับปรุง: 1

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*