คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board ตระกูล S1200SP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024984

03/08/2018

เอกสารคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อช่วยให้คุณมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board ตระกูล S1200SP

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้านหน้า (PDF)PDF icon

ขนาด: ๗.๘๘ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
การปรับปรุง: H87095-001

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับ (PDF)PDF icon

ขนาด: ๑.๙๘ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
การปรับปรุง: H87095-001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*