การใช้แอ Intel Unite®ที่มี Windows รุ่น N®10

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000024953

08/05/2019

อะไรคือสิ่งที่ไม่ซ้ำกันเกี่ยวกับ Windows®10รุ่น N

Windows รุ่น N®10ไม่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ media โดยปกติแล้วจะรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน Intel Unite®ต้องการเทคโนโลยีสื่อบางอย่างเพื่อให้สามารถทำงานได้

ฉันจะได้รับแอ Intel Unite®ทำงานได้อย่างถูกต้องได้อย่างไร

คุณจำเป็นต้องติดตั้งชุดคุณสมบัติสื่อ