สร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID ที่ไม่ได้แสดงในลำดับการบูตเมื่อไดรฟ์4kN ใช้

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000024675

03/02/2020

สิ่งที่ฉันเห็น

หลังจากที่สร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID ใน Intel® RAID Controller ด้วยชิปเซ็ต LSI * SAS3108 โดยใช้ดิสก์ที่มีความเป็นเจ้าของ4k ทั้งภาคกายภาพและตรรกะทั้งสองไดรฟ์ข้อมูล RAID จะไม่แสดงเป็นแบบสามารถบูตได้ในลำดับการบูตของ BIOS ของเมนบอร์ด

เหตุใดฉันจึงเห็น

BIOS UEFI บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ปัจจุบันไม่รองรับการแสดงไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบที่มีไดรฟ์ข้อมูล RAID แบบดั้งเดิม4k ทั้งหมดผ่านตัวควบคุม Intel® RAID เหล่านี้จนกว่าระบบปฏิบัติการจะเขียน ตัวจัดการการเริ่มต้นระบบแฟ้มในระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ UEFI

ฉันจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไร

ในตัวควบคุม Intel® RAID เหล่านี้ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการสร้างและการเริ่มต้นระบบไปยังไดรฟ์ข้อมูล RAID ที่มีดิสก์ดั้งเดิมของ4k เท่านั้นที่มีอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้:

  1. ตั้งค่า BIOS ของมาเธอร์บอร์ดของคุณให้เป็นโหมดดั้งเดิมแทนโหมด UEFI ที่จำเป็นโดยปกติ
  2. บันทึกรีบูตและไปยัง RAID BIOS ผ่านพร้อมต์ CTRL + R
  3. สร้างไดรฟ์เสมือนตามที่คุณต้องการโดยปกติโดยเลือกดิสก์ดั้งเดิม4k ที่จำเป็น
  4. บันทึกรีบูตและเข้าสู่ BIOS ของมาเธอร์บอร์ดของคุณ
  5. รีเซ็ต BIOS เป็นโหมดเริ่มต้นระบบ UEFI
  6. บันทึกและรีบูตอีกครั้ง
  7. ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบแท็บอุปกรณ์ Boot หรือลำดับการบูตในการกำหนดค่า RAID RAID ภายใต้การควบคุม UEFI ROM ตัวเลือก ไดรฟ์ข้อมูล RAID แบบเนทีฟ4k จะไม่แสดงอยู่ที่นั่น
  8. ทำการเริ่มต้นระบบตามปกติไปยังดีวีดี USB แฟลชไดรฟ์หรือเซิร์ฟเวอร์ PXE เริ่มการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณตามที่คุณต้องการโดยปกติและเพิ่มไดรเวอร์ Intel® RAID Controller เมื่อระบบถาม ในระหว่างการรีบูตเครื่องครั้งแรกระบบปฏิบัติการติดตั้งตามที่จะเป็นปกติ ระบบปฏิบัติการควรเพิ่มตัวเองไปยังลำดับการบูตใน BIOS ของเมนบอร์ด หลังจากนั้นไดรฟ์ข้อมูล RAID ที่มีระบบปฏิบัติการจะสามารถบูตได้เนื่องจากจะเป็นปกติ

สำหรับรายการของตัวควบคุม Intel® RAID ที่รองรับดิสก์แบบเนทีฟที่4k โปรดดูที่คำแนะนำทางเทคนิค TA-๑๐๘๕

สำหรับไดรฟ์ข้อมูล RAID ใดๆที่สร้างขึ้นเป็นไดรฟ์ข้อมูล RAID แบบรองขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถใช้การกำหนดค่า UEFI RAID ใน BIOS ของมาเธอร์บอร์ดหรือชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2หรือ3แทนได้

หากมีการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้และยังไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณบนไดรฟ์ข้อมูล RAID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

 

หมาย เหตุโปรดทราบว่าหากระบบปฏิบัติการติดตั้งบนไดรฟ์ข้อมูล RAID ตามความ 4k VMware ระบบปฏิบัติการนี้ไม่รองรับไดรฟ์4k โปรดดูบทความของ VMware