สามารถบูท Intel® NUC จากการ์ด SD ได้หรือไม่

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000024603

24/01/2024

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ไม่อนุญาตให้คุณบูตโดยตรงจากการ์ด SD ไม่มีแผนที่จะเพิ่มความสามารถนี้