Intel® NUC Boot จาก SD Card ได้หรือไม่

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000024603

24/02/2022

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ไม่อนุญาตให้คุณบูตโดยตรงจากการ์ด SD ไม่มีแผนที่จะเพิ่มความสามารถนี้