คู่มือการกำหนดค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024505

10/05/2018

การผสานรวมระบบและ ervice Guide สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL®ตระกูลสำหรับครอบครัว (PDF)icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์

ชื่อไฟล์:
ขนาด:
วัน:
Revision:

 

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง