คู่มือการผสานรวมระบบและบริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024479

07/02/2020

คำแนะนำการผสานรวมระบบและบริการระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับตระกูลสำหรับครอบครัว (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
 

ขนาด: ๑๕.๙ MB
วันที่: มกราคม๒๐๒๐
แก้ไข๒.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตามตระกูล S2600WF
คำแนะนำการผสานรวมระบบและบริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000wf