คู่มือและคำแนะนำสำหรับการ์ด Intel®ประมวลประสิทธิภาพ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024440

14/11/2019

คู่มือเหล่านี้จะให้คำแนะนำการติดตั้งทีละขั้นตอนสำหรับการ์ด Intel®ประมวลประสิทธิภาพ

รุ่น Intel® Compute Cardหนังสือคู่มือข้อมูลคู่มือผู้ใช้
Intel® Compute Card CD1IV128MK
Intel® Compute Card CD1M3128MK
หนังสือคู่มือข้อมูล icon
ขนาด: ๑.๗๓ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๘
วันที่ปรับปรุง: 5
คู่มือผู้ใช้ icon
ขนาดไฟล์: ๙๐๑ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
วันที่ปรับปรุง: 5
Intel® Compute Card CD1C32GK
Intel® Compute Card CD1C64GK
Intel® Compute Card CD1P64GK
หนังสือคู่มือข้อมูล icon
ขนาด: ๑๓.๕ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๘
วันที่ปรับปรุง: 7
แบบจำลอง Intel® Compute Card ท่าเรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
Intel® Compute Card แท่นวาง DK132EPJคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาดไฟล์: ๕๔๘ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: 3