การติดตั้ง Windows * สำหรับ Intel®การ์ดประมวลประสิทธิภาพ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024433

12/02/2020

หมาย เหตุIntel®การ์ดประมวลข้อมูลรองสนับสนุน Windows * 10 และ Linux Ose

เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง

 1. แนะนำ: อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด มักจะมีการแก้ไขปัญหาและการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพอร์ต USB เพียงพอสำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดเมาส์และสื่อการติดตั้ง คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อ USB ฮับเข้ากับอุปกรณ์ขนย้าย
 3. การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตให้ ดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายล่าสุด สำหรับ Intel® Compute Card ของคุณบันทึกไปยังอุปกรณ์ USB แบบพกพา คุณจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์นี้หลังจากติดตั้ง Windows
 4. เตรียม Windows image ให้พร้อม (ซื้อแยกต่างหาก) บนอุปกรณ์ USB แบบพกพาหรือบนสื่อ CD/DVD

ติดตั้ง Windows

 1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยรูปภาพการติดตั้ง Windows
 2. เปิดเพาเวอร์ของการ์ดประมวลผล Intel
 3. ที่พร้อมต์ระหว่างการบูตให้กดF10 เพื่อเปิดเมนูการบูต เลือกไดรฟ์การติดตั้ง
 4. การติดตั้ง Windows จะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากติดตั้ง Windows เสร็จแล้วให้ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่3
 2. เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต
 3. ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่จำเป็น)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์การ์ด Intel ประมวลผลจาก ศูนย์การดาวน์โหลด ส่วนที่เหลือ

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและคำแนะนำสำหรับการ์ด Intel®ประมวลประสิทธิภาพ
ลิงก์การสนับสนุนสำหรับการ์ด Intel®ประมวลประสิทธิภาพ
ชุดโปรแกรมควบคุมสำหรับไคลเอนต์ขององค์กร
วิธีการติดตั้ง Windows * จากอุปกรณ์ USB