ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับ Intel®การ์ดประมวลประสิทธิภาพ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000024432

14/11/2019

ทุกรุ่น Intel® Compute Card สนับสนุนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ (๖๔-บิตเท่านั้น):

  • Windows® 10 Home
  • Windows® 10 Pro
  • Windows®10เอ็นเตอร์ไพรส์
  • Windows® 10 IoT Enterprise
  • Windows®10การศึกษา

ระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ไม่มีไดรเวอร์ให้ใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel®การ์ดประมวลประสิทธิภาพ