ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับ Intel® Compute Stick ที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000024359

24/04/2023

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์เสริมได้เลิกผลิตแล้ว หรือจะเลิกผลิตตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนทางเทคนิค เลือกรุ่น Intel Compute Stick ในตารางเพื่อดูข้อมูลการสนับสนุนแบบบริการตนเองที่มีอยู่
  • ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันยังคงมีบริการรับประกันผ่าน ศูนย์รับประกัน ถ้ามี
  • การสนับสนุนและบริการสําหรับสมาชิกของโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นได้ที่ Intel Support Community
รุ่น วันที่ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต การสนับสนุนแบบบริการตนเองเริ่มขึ้น1 สิ้นสุดการสนับสนุนด้านความปลอดภัย2
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC

2 ตุลาคม 2020

ดูประกาศ - 117597 PDF icon

2 เมษายน 2024 30 กันยายน 2022
Intel® Compute Stick STK1A32SC
Intel® Compute Stick STK1AW32SC

2 ตุลาคม 2020

ดูประกาศ - 117596 PDF icon

2 มิถุนายน 2022 ตุลาคม 2021
Intel® Compute Stick STK2mv64CC
Intel® Compute Stick STK2mv64CCL

15 พฤษภาคม 2020

ดูประกาศ - 117374 PDF icon

15 พฤศจิกายน 2023 30 กันยายน 2022
Intel® Compute Stick STCK1A32WFC
Intel® Compute Stick STCK18LFC

ธันวาคม 2016

ดูประกาศ - 114438 PDF icon

5 กรกฎาคม 2017 ธันวาคม 2019
Intel® Compute Stick STCK1A32WFCR
Intel® Compute Stick STCK1A8LFCR

ธันวาคม 2015

ดูประกาศ - 114211 PDF icon

5 กรกฎาคม 2017 ธันวาคม 2018

1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป

2 Intel จะไม่ให้บริการอัปเดตสําหรับ BIOS, เฟิร์มแวร์, ไดรเวอร์ หรือซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยอีกต่อไป