โมดูลเทคโนโลยี Intel vPro® สําหรับ Microsoft Windows PowerShell*

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024295

29/06/2023

การดาวน์โหลดนี้ถูกลบออกจาก Downloadcenter.intel.com ชั่วคราว

โมดูลเทคโนโลยี Intel® vPro™ สําหรับ Microsoft* Windows PowerShell* มีอยู่ใน SDK Intel® Active Management Technology ดาวน์โหลด SDK เพื่อรับโมดูล PowerShell*

เราจะมีการดาวน์โหลดที่อัปเดตสําหรับ Downloadcenter.intel.com พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด