คำแนะนำขั้นตอนการปรับใช้เฟิร์มแวร์ INTEL-SA-๐๐๐๗๕

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000024236

14/02/2019

คำแนะนำขั้นตอนการปรับใช้เฟิร์มแวร์ INTEL-SA-๐๐๐๗๕ (PDF)PDF icon
Intel จัดการ SKU บางระบบมีความเสี่ยงต่อปัญหาการเลื่อนระดับสิทธิ์ที่รู้จัก การลดรวมถึงการติดตั้งเฟิร์มแวร์ระบบที่อัปเดตแล้ว เอกสารนี้จะให้ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการใช้เฟิร์มแวร์ที่อัพเดตเป็นระบบเหล่านี้

ขนาดไฟล์:๙๖ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*