วิธีการติดตั้งไคลเอนต์ Intel Unite®โดยไม่มีจอแสดงผลขยาย

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024207

20/12/2017

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้สำหรับไคลเอนต์รุ่น Intel Unite®:

msiexec.exe/i "ชื่อโปรแกรมติดตั้ง" SKIP_EXTENDED_DISPLAY = 1