ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator 2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024201

26/12/2018

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคู่มือฮาร์ดแวร์ (PDF) PDF icon

เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมีต่อไปนี้สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator 2 VCA1585LMV:

  • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และภาพรวมอย่างรวดเร็วสำหรับการผสานรวมฮาร์ดแวร์
  • ข้อมูลการสั่งซื้อและความเข้ากันได้

ขนาด: ๑.๘๒ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๗

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1585LMV
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์